Áridos do Mendo

Recursos mineiros e formigóns en Salvaterra do Miño

Servizos

Instalacións

  • Planta fixa de lavado, machaqueo e clasificación de áridos.
  • Planta móbil de lavado, machaqueo e clasificación de áridos.
  • Planta de fabricación de formigón.
  • Planta de concentración e refino de minerais densos.
  • Planta de fabricación de aglomerado asfáltico en quente.
  • Laboratorio de investigación e ensaios de calidade de áridos e formigóns.
Laboratorio Áridos do Mendo

Outros servicios

  • Servicios de xestión e valorización de lodos e serríns procedentes do serrado e corte de pedra ornamental (LER 010413).
  • Transporte de áridos.

Acreditacións

  • Marcado CE de áridos.